Om oss

Kvinnojouren Anna startades 2003 och är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.image001

Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring, samt att arbeta för ett jämlikt samhälle. Kvinnojouren kan erbjuda skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor utsatta för misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Dessutom bedriver kvinnojouren utbildning, information och opinionsbildning.

Kvinnojouren har anställda som arbetar på kontorstid med att stötta utsatta kvinnor och deras barn. De anställda gör strukturerade riskbedömningar med stöd av SARA eller PATRIARK. De har också kompetens att arbeta med Trappan-modellen som är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj.

På kvällar och helger arbetar jourkvinnor ideellt med att stötta de kvinnor och barn som bor på kvinnojouren. De ger också råd och stöd via telefon till utsatta som ringer till kvinnojouren.

Kvinnojouren är medlem i Unizon.