Frågor och svar

Vad är kvinnojuren Anna?
Kvinnojouren Anna i Upplands-Bro är en ideell förening som främst arbetar med att hjälpa och stötta misshandlade kvinnor. Även kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp kan vända sig till kvinnojouren för råd och stöd.

Hur kommer man i kontakt med kvinnojouren?
Ring oss på 08-582 409 99 eller maila oss på info@kvinnojourenanna.se

Vad kan kvinnojouren hjälpa till med?
Kvinnojouren är vi ett lyssnande öra, en samtalspartner som kvinnan kan spegla sina upplevelser mot. Om kvinnan själv vill, bokar vi in en samtalstid så att vi kan sitta i lugn och ro och tala om vad som hänt. Ett sådant stödsamtal tar ungefär 1,5 timme.

Många kvinnor har under årens lopp berättat för oss hur deras tillvaro har sett ut, hur de levt under svåra förhållanden med fysisk och psykisk misshandel, hot och kränkningar. Vi har följt många kvinnor i deras kamp för att lämna en misshandlande man. Vi har sett hur de byggt upp en bättre tillvaro för sig själva och sina barn. På kvinnojouren kan vi med utgångspunkt från dessa erfarenheter erbjuda stöd till kvinnor som idag har svårt att se en ljusning i tillvaron. Vi kan berätta om de möjligheter som finns, om hur man kan få hjälp och bistånd från samhället. Vi kan hjälpa till att hitta fram till rätt person eller myndighet.Hemförsäkring, Skydda, Hem, Vård, Säker

Kan man bo på Kvinnojouren Anna?
Ja, kvinnojouren erbjuder skyddat boende för hotade kvinnor och deras barn.

Hur länge får man bo hos Kvinnojouren Anna?

En kvinna får bo på kvinnojouren så länge hon behöver detta skydd. Det är kvinnans skyddsbehov som avgör hur länge hon behöver stanna. Om tiden överskrider tre månader görs bedömning i varje enskilt fall i samråd med socialtjänsten.

Att ta sig ur ett misshandelsförhållande är en process som tar tid. Det uppstår ofta situationer där kvinnan behöver förnyat stöd. En lösning kan aldrig forceras fram. Förutom den yttre situationen måste stor hänsyn tas till kvinnans inre situation, d v s hur hon mår, om hon är rädd.

Vad kan jag som anhörig/vän göra?

Att stå nära en utsatt kvinna kan upplevas både som påfrestande och frustrerande, man vill hjälpa men vet inte hur. Det finns saker du kan göra.

Något att komma ihåg är vilken viktig roll du har och vilket stort stöd du är för den utsatta kvinnan genom att bland annat finnas där och lyssna på henne då hon berättar vad hon är utsatt för.

Visa att du tror på det hon säger, men utan att blanda in dina egna känslor då det kan resultera i att skapa skuldkänslor. Låt henne berätta om och om igen, det är en del av hennes väg tillbaka till ett liv utan våld. Berätta att det finns hjälp att få, som t ex kontakt med kvinnojouren och polisen.

Det är viktiga att samtalet sker på kvinnans villkor – tvinga aldrig fram något. Givetvis är anhöriga och vänner alltid välkomna att kontakta kvinnojouren med frågor.