Bra länkar

Allt om dina rättigheter vid brott. För barn upp till 17 år
http://www.jagvillveta.se

Amelmottagningen. Tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/ könsstympning.
http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar–mottagningar/Mottagningar/Mottagning-for-konsstymade/

Ersta Hopp. För personer utsatta för sexuella övergrepp i barndomen
http://www.erstadiakoni.se/sv/Ersta-Hopp/

Familjevåldsteamet Nordväst
http://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/vald-i-nara-relationer/for-dig-som-anvander-vald-.html

Heder. För hbt-personer utsatta för hedersvåld
http://www.heder.nu/

Kvinnofridslinjen – information för utsatta, anhöriga och personal
http://kvinnofridslinjen.se/sv 

Kvinnors nätverk – information på persiska
http://www.kvinnonet.org/

Manscentrum – för våldsutövande män
http://www.manscentrum.se/

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala
http://www.mvu.nu

Origo. För dig som vill veta mer om hedersrelaterat våld.
http://origostockholm.se/

Q-jouren – för våldsutsatta kvinnor med missbruk
http://www.qjouren.se

RFSL:s brottsofferjour
http://www.rfsl.se/brottsoffer/

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
http://www.roks.se/

RISE – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen
http://rise-sverige.se

Rådgivningsbyrån – för våldsutsatta asylsökande kvinnor
http://www.sweref.org/kvinnor/

Rättegångsskolan
http://www.rattegangsskolan.se/

Terrafem – flerspråkig kvinnojour
http://www.terrafem.org/

Tjejjouren.se – hemsida med kontaktuppgifter till alla tjejjourer i landet
http://www.tjejjouren.se/

Unga relationer – för unga mellan 15–20 år
http://ungarelationer.se

Unizon, riksorganisation för kvinno- och tjejjourer i Sverige
http://unizon.se/