Bra länkar

Allt om dina rättigheter vid brott. För barn upp till 17 år

http://www.jagvillveta.se

Familjevåldsteamet Nordväst

http://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/vald-i-nara-relationer/for-dig-som-anvander-vald-.html

Heder. För hbt-personer utsatta för hedersvåld
http://www.heder.nu/

Hopp. Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
www.hopp.org

Kvinnofridslinjen – information för utsatta, anhöriga och personal
http://www.kvinnofridslinjen.se/

Kvinnors nätverk – information på persiska
http://www.kvinnonet.org/

Manscentrum – för våldsutövande män
http://www.manscentrum.se/

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala
http://www.mvu.nu

Origo. För dig som vill veta mer om hedersrelaterat våld.

http://origostockholm.se/

Q-jouren – för våldsutsatta kvinnor med missbruk
http://rfhl.se/riks/

RFSL:s brottsofferjour
http://www.rfsl.se/brottsoffer/

ROKS – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
http://www.roks.se/

RSCI – Riksföreningen stödcentrum mot incest
http://www.rsci.nu/

Rådgivningsbyrån – för våldsutsatta asylsökande kvinnor
http://www.sweref.org/kvinnor/

Rättegångsskolan
http://www.rattegangsskolan.se/

Terrafem – flerspråkig kvinnojour
http://www.terrafem.org/

Tjejjouren.se – hemsida med kontaktuppgifter till alla tjejjourer i landet

http://www.tjejjouren.se/

Unizon, riksorganisation för kvinno- och tjejjourer i Sverige

http://unizon.se/