Råd till dig

Våga ta kontakt • Vi har tystnadsplikt • Du kan vara anonym
Både du som själv är utsatt och du som är anhörig är välkommen att kontakta oss för att få råd och stöd. Kvinnojouren erbjuder även skyddat boende för kvinnor och barn.

______________________________________________________________

Råd till dig som är utsatt:

 • För dagbok
  Anteckna varje gång din partner slår eller hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.
 • Samla bevis
  Spara sms, mail, inspelade samtal, brev och skärmdumpar med de hot du blir utsatt för. De kan behövas som bevis längre fram.
 • Berätta för någon
  Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en vän, släkting eller någon på arbetet. Även om du inte orkar göra något åt saken just då finns det någon som vet vad som hänt.
 • Dokumentera skadorna
  Fotografera skadorna. Om du besöker sjukvård kan du kräva att läkaren tar fotografier. Även om du inte vill göra en polisanmälan just nu finns bilderna kvar ifall du skulle ångra dig längre fram.
 • Gör en säkerhetsplanering
  Ta reda på vem du kan kontakta och var du kan ta vägen ifall du skulle behöva fly. Det kan till exempel vara en kvinnojour, socialjouren eller en vän eller familjemedlem. Packa en väska med viktiga saker som du kan ta med ifall du skulle behöva ta dig iväg snabbt. Det kan till exempel vara pass, bankdosa, bankkort och pengar.
 • Kontakta en kvinnojour/tjejjour
  Där kan du prata med någon och få stöd. På jouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser.
 • Gör en polisanmälan
  Det kan kännas jobbigt att göra en polisanmälan och ibland kan man få många frågor om vad som kommer hända efteråt. Ifall du vill prata med någon om det går det bra att kontakta en kvinnojour. Kvinnojouren tvingar ingen att göra en polisanmälan.

Tänk på att:

Stanna, Rädsla, Våld Mot KvinnorVåldet blir grövre för varje misshandel.

Personen som misshandlar utövar makt genom att isolera och kontrollera dig.

Utövarens växling mellan våld och värme bryter ner dig psykiskt.

Personer som misshandlar finns i alla samhällsklasser.

Det är inte ditt fel att du blir slagen.

Du är inte ensam i din situation.

________________________________________________________________________________

Vad du som anhörig kan göra
Att stå nära en utsatt kvinna kan upplevas både som påfrestande och frustrerande. Man vill hjälpa men vet inte hur. Det finns saker du kan göra.

Något att komma ihåg är vilken viktig roll du har och vilket stort stöd du är för den utsatta kvinnan genom att bland annat finnas där och lyssna på henne då hon berättar vad hon är utsatt för. Visa att du tror på det hon säger men utan att blanda in för mycket av dina egna känslor eftersom det kan resultera i att hennes skuldkänslor ökar. Låt henne berätta om och om igen, det är en del av hennes väg tillbaka till ett liv utan våld. Berätta att det finns hjälp att få, som t ex kontakt med kvinnojouren och polisen.

Viktigt är att det som sker är på kvinnans villkor – tvinga aldrig fram något.

Givetvis är anhöriga och vänner alltid välkomna att kontakta kvinnojouren om man har frågor eller behöver råd.