Stöd och hjälp

Viktiga nummer

Förutom kvinnojouren kan du också ringa till följande för stöd och hjälp:

  • Socialtjänsten i Upplands-Bro, tel: 08-581 690 00
  • Socialjouren, tel: 08-444 45 03 eller 444 45 04
  • Kvinnofridslinjen, tel: 020-50 50 50
  • Polisen, tel: 114 14

———————————————————————————————————

Hjälp från socialtjänsten

Oavsett var du bor kan du få hjälp i din situation från socialtjänsten i din kommun. Om du bor i Upplands-Bro kan du få hjälp med följande:

  • Ansöka om ekonomisk bistånd
  • Stöd- och krissamtal
  • Tillfälligt skyddat boende vid behov
  • Få information om socialtjänstens möjligheter till stöd vid akuta situationer och på lång sikt.
  • Om du har barn kan du erbjudas bearbetande, pedagogiska samtal
  • Information om brottsofferjouren

Läs mer här vad socialtjänsten i Uppland-Bro kan göra för dig.