Ungdomsjouren AnnaVI LANSERAR UNGDOMSJOUREN
& BESÖKER SKOLOR

I UPPLANDS- BRO

Ställ frågor till oss och passa på att delta i vår namntävling!
Se nedan för skola och datum, du hittar oss vid entrén eller utanför lunchmatsalen.

Hagnässkolan
13 september
kl: 11.00 – 13.00

Upplands- Bro Gymnasium
14 september
kl: 11.00 – 14.00

Broskolan
20 september
kl: 11.00 – 13.00

Ekhammarskolan
21 september
kl: 11.00- 13.00