Namntävling

För att delta i vår tävling
fyll i tävlingsformuläret nedan med dina kontaktuppgifter samt ditt/dina tävlingsbidrag!

https://forms.office.com/r/bdwUQ471H5


Allmänna tävlingsvillkor 
Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i namntävlingen. 

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och efternamn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 2 nedan. 
2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. 
3. Ansvarig för tävlingen är: 
Kvinnojouren Anna, Box 2024, 196 02 Kungsängen 
4. För att delta i tävlingen måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. 
5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Kvinnojouren Anna. Detta innebär bland annat att samtliga av dina rättigheter till bidraget upphör och att Kvinnojouren Anna får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Kvinnojouren Annas, ungdomsjouren inräknad, normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 
6. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av styrelsemedlemmar och anställda. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 
7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 
8. Vinnare kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnare kommer också att med för- och efternamn publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. 
9. Anställda, medlemmar i styrelsen vid Kvinnojouren Anna eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen. 
10. Kvinnojouren Anna tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Kvinnojouren Anna. Kvinnojouren Anna tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.