Om oss

Kvinnojouren Anna startades 2003 och är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Namnet valde vi till minne av Anna Lindh.

Kvinnojourens målsättning är att verka för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring, och att arbeta för ett jämlikt samhälle. Vi erbjuder skyddat boende och samtalskontakt för kvinnor och barn utsatta för misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Dessutom bedriver vi utbildning, information och opinionsbildning.

Kvinnojouren har anställda som under kontorstid arbetar med att stötta utsatta kvinnor och deras barn. Våra anställda använder strukturerade riskbedömningar för att bedöma risken för hot och anpassa säkerhetsnivån under vistelsen hos oss. De har också kompetens att arbeta med Trappan-modellen som är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj.

På kvällar och helger stöttar våra volontärer de kvinnor och barn som bor på kvinnojouren. De ger också råd och stöd via telefon till utsatta som ringer till oss.

Kvinnojouren Anna är medlem i Unizon .